Polityka prywatności
portalu internetowego DobryMechanik.pl

obowiązuje od 12 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z przepisami RODO DobryMechanik.pl sp. z o.o., właściciel portalu DobryMechanik.pl („Portal” lub „Serwis”), realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności.


Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia oznaczają:

 1. Administrator danych, Usługodawca, my, nasze - DobryMechanik.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-803), ul. Święty Marcin 11/8.
 2. Użytkownik, Ty, Twój – Użytkownik Portalu spełniający wymogi określone w § 1 pkt 4 Regulaminu.
 3. Portal, Serwis – serwis (portal) prowadzony przez Usługodawcę pod URL: https://dobrymechanik.pl.
 4. Regulamin – regulamin Portalu, który jest dostępny tutaj.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Informacje ogólne

Administrator danych

Spółka pod firmą DobryMechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803), ul. Święty Marcin 11/8.

Cele przetwarzania

 • prawidłowa realizacja umów, których stronami są Użytkownicy Portalu oraz Administrator danych, a które zostały zawarte poprzez akceptację przez Użytkowników postanowień Regulaminu;
 • marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych lub podmioty prowadzące warsztaty samochodowe obecne na Portalu;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania Użytkowników;
 • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników;
 • ustalanie przebiegu wizyty w warsztacie, badanie poziomu satysfakcji Użytkowników, w szczególności tych, którzy zadzwonili pod wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu;
 • prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu, stron Portalu;
 • zapewnianie bezpieczeństwa informatycznego Portalu.

Podstawy prawne przetwarzania

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Użytkownik), której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. marketing bezpośredni, badania satysfakcji Użytkowników oraz ustalanie przebiegu wizyty w warsztacie, analizy ruchu na stronach Portalu;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Odbiorcy danych

Podmioty świadczące na rzecz Administratora danych następujące usługi:
 • remarketingu (tj. wyświetlania reklam Administratora danych osobom, które odwiedziły wcześniej Portal, na stronach internetowych/ w serwisach internetowych osób trzecich),
 • marketingowe,
 • usługi IT, w tym hostingu danych, usługi poczty elektronicznej, usługi polegające na udostępnianiu odpowiedniego oprogramowania, w tym oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowania chmurowego),
 • telekomunikacyjne,
 • księgowe, prawne.
W przypadkach określonych w Regulaminie dane Użytkowników są przekazywane podmiotom prowadzącym warsztaty samochodowe, w szczególności w przypadku umawiania online wizyty w warsztacie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych, opartego na realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


II. Informacje szczegółowe

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu, jest spółka pod firmą DobryMechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803), ul. Święty Marcin 11/8.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które dobrowolnie podałeś nam:

 • wypełniając formularz dostępny w Portalu, służący do umawiania online wizyty w danym warsztacie samochodowym oraz rezerwując tę wizytę. Dane kontaktowe objęte formularzem przetwarzamy także na potrzeby przeprowadzenia wywiadu co do przebiegu wizyty (naprawy) w warsztacie. Te dane obejmują:
  • Twoje imię i nazwisko,
  • numer Twojego telefonu komórkowego,
  • Twój adres email,
  • markę, model, rocznik Twojego samochodu – o ile dane te w danym przypadku mogą stanowić dane osobowe;
  • Twoja płeć;
  • Twój przedział wiekowy, określany na podstawie subiektywnej oceny osoby badającej, drogą telefoniczną, Twoją satysfakcję po wizycie w danym warsztacie.
 • wypełniając formularze służące do uzyskania przez Ciebie wyceny naprawy danego pojazdu. Te dane obejmują:

  • Twoja lokalizacja, jeśli wpiszesz swój adres w wyszukiwarce,
  • numer Twojego telefonu komórkowego,
  • miasto, w którym szukasz warsztatu, markę, model, rocznik oraz rodzaj silnika Twojego samochodu – o ile dane te w danym przypadku mogą stanowić dane osobowe;
  • Twoje imię i nazwisko, numer Twojego telefonu komórkowego, Twój adres email – jeśli zdecydujesz się na umówienie online wizyty w warsztacie samochodowym.
 • wypełniając formularz służący do oceny warsztatu samochodowego, te dane obejmują Twój adres email oraz nick (podpis), jakiego użyłeś w formularzu,
 • wypełniając formularz kontaktowy służący również do składania reklamacji. Te dane obejmują w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres email,
 • wypełniając formularz służący do założenia wizytówki warsztatu, te dane obejmują: Twój adres email,
 • wyrażając zgodę na informowanie Ciebie o ofertach specjalnych wybranego warsztatu: Twój adres email lub numer Twojego telefonu komórkowego,
 • dzwoniąc na wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu, wyświetlany w portalu DobryMechanik.pl: Twój numer telefonu.

Ponadto gromadzimy dane związane z Twoją aktywnością w Portalu, w szczególności adres IP oraz dane Twojej przeglądarki. Wykorzystujemy także, w szczególności w celu remarketingu, pliki cookies oraz kody (tagi, piksele) reklamowe zewnętrznych dostawców usług remarketingowych.


Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy, która zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Ciebie postanowień Regulaminu. Przedmiotem umowy może być w szczególności:

 • założenie przez Ciebie Konta w Portalu, jeśli prowadzisz warsztat samochodowy,
 • umówienie przez Ciebie online (w ramach Portalu) wizyty w danym warsztacie samochodowym,
 • uzyskanie przez Ciebie online (w ramach Portalu) wyceny określonej naprawy danego pojazdu,
 • zamieszczenie przez Ciebie w Portalu oceny danego warsztatu.

W powyższych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, zatem podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych w ramach Portalu usług, zarówno przez Administratora danych, jak i podmioty prowadzące warsztaty samochodowe (obecne na Portalu). Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziesz co jakiś czas otrzymywał od nas wiadomości email lub SMS/ telefony dotyczące naszych usług lub usług warsztatów samochodowych wskazanych przez Ciebie.

Twoje dane wykorzystywane są przez nas, w ramach marketingu bezpośredniego, również w celu wyświetlania Tobie naszych reklam w serwisach internetowych osób trzecich (remarketing).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz remarketingu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twój numer telefonu wykorzystujemy w celu ustalenia przebiegu wizyty w wybranym przez Ciebie warsztacie oraz zbadania poziomu Twojej satysfakcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane, jakie podałeś w formularzu kontaktowym, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a jeżeli złożyłeś reklamację, w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest odpowiednio:

 • konieczność prawidłowej realizacji umowy zawartej z Tobą lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, który może przejawiać się, np. w marketingu naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności i stron Portalu oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa informatycznego Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe przekazywane są przede wszystkim właścicielom warsztatów samochodowych, w których z naszą pomocą umawiasz wizyty – w celu umówienia wizyty.

Twoje dane, z ograniczeniem do numeru telefonu, przekazujemy również podmiotom świadczącym dla nas usługi telekomunikacyjne, przy pomocy których potwierdzamy wizyty w warsztacie.

Dane przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów reklamowych w serwisach internetowych (remarketing) (np. Gogole, Facebook, RTB House S.A., UserEngage sp. z o.o.).

Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, musimy korzystać z usług podmiotów z branży IT, które dostarczają nam usługi, m.in. hostingowe, usługi poczty elektronicznej, usługi analizy ruchu w Portalu (np. Google Analytics, Hotjar Limited, Mixpanel, Inc), dostęp do innego, potrzebnego nam oprogramowania, w tym w chmurze obliczeniowej – im również przekazujemy dane osobowe.

Korzystamy także ze wsparcia profesjonalnych firm księgowych oraz kancelarii prawnych, którym w toku bieżącej działalności udostępniamy niezbędne dane osobowe (w celu umożliwienia im świadczenia usług księgowych oraz prawnych).

Wykorzystujemy: kody Piksel Facebooka, które służą nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych oraz kod remarketingowy Google, który służy do zarządzania reklamami Google.


Lokalizacja

Podmioty, które dostarczają nam usługi, mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazywaniem im Twoich danych Administrator danych zadbał, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności”, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twój numer telefonu, który zapisał się w naszej bazie danych w związku z wykonaniem przez Ciebie połączenia na wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, ale w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Twoje dane przetwarzamy dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

Dane osobowe Użytkowników, którzy nie założyli Konta, a skierowali do nas zapytanie, skargę lub wniosek przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skargę lub wniosek.

W celach marketingowych przetwarzamy dane osobowe Użytkowników do czasu wyrażenia przez nich sprzeciwu.

Dane osobowe Użytkowników zawarte w plikach Cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.


Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie opisanym w Polityce prywatności jest niezbędne, aby skorzystać z określonych usług dostępnych w Portalu. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.


III. Pliki cookies, tagi (kody, piksele) reklamowe

Administrator danych stosuje technologie takie, jak pliki Cookies (własne oraz dostawców zewnętrznych) oraz tagi (kody, piksele) zewnętrznych dostawców usług remarketingowych, w celu prowadzenia kampanii remarketingowych, tj. kampanii adresowanych do osób, które wcześniej odwiedziły Portal. Pliki Cookies zapamiętują bowiem, że Użytkownik odwiedził Portal i jakie akcje wykonał w Portalu.

Użytkownik ma możliwość dokonania takich zmian ustawień swojej przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Wówczas jednak Użytkownik może napotkać pewne utrudnienia w korzystaniu z Portalu, czy innych serwisów internetowych, z uwagi na powszechne wykorzystywanie mechanizmu plików Cookies.


IV. Zmiany Polityki prywatności

Administrator danych jest uprawniony do dokonywania zmian treści niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach Administrator danych informuje Użytkowników na stronach Portalu, a w przypadku istotnych zmian, odpowiednie informacje mogą zostać przekazane Użytkownikom także za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).