Moim skarbem są ludzie - Bosch Service Anmar

 

 

Moim skarbem są ludzie

Nie sztuką jest władać serwisem, który wymaga od szefa nieustannego zainteresowania poczynaniami załogi. Satysfakcjonującą sytuacją będzie scedowanie obowiązków na ambitnych mechaników, którzy chcą rozwijać się pod skrzydłami najlepiej rozpoznawalnej na rynku aftermarket marki. A jeśli wynagradzać takich na zasadach prowizji, można spać spokojnie, na-
wet tysiące kilometrów od Rzeszowa.

 

 

Droga krajowa nr 97 (DK97), łącząca autostradę A4 (węzeł Rzeszów Wschód) z Rzeszowem, pierwotnie kończyła się na skrzyżowaniu z ulicą Rzecha. Z końcem 2014 r. jej przebieg został wydłużony od ronda im. Jacka Kuronia do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (Rondo Pobitno) Wzmianka to o tyle istotna, że odtąd korzystający z obwodnicy stolicy Podkarpacia częściej mają okazję widywać potężny bilbord punktu serwisowego Anmar w Rzeszowie. Od wspomnianego ronda wiedzie ulica Załęska. Mijamy siedziby kilku instytucji (m.in. zakładu karnego w Rzeszowie i firm pracujących na rzecz branży automotive, by po kilku kilometrach zobaczyć okazały front budynku.

Dobra znajomość rynku lokalnego po- zwala na dostosowanie zakresu usług wy- konywanych przez rmę Anmar dla klientów z okolicy – głosi slogan na witrynie rmy (www.Anmar.bosch-service.pl). Jak przekłada się to na rodzaj klienteli?
– Aż 95% stanowią rmy. Przyjąłem stra- tegię, że połowę sukcesu dla serwisu samo- chodowego stanowi lokalizacja – możliwie jak najbardziej dogodna dla obsługi oty po- jazdów; dodajmy o dmc do 6 ton, bo limi- tuje nas tylko i wyłącznie udźwig naszych podnośników – przybliża core-biznes swej rmy Artur Burtan. – Celowo więc, projektu- jąc nową siedzibę dla serwisu, rozglądałem się w Rzeszowie za działką przy łączniku autostradowym, tak by podświetlany nocą baner przykuwał uwagę zmotoryzowanych. Z lokalizacją nierozerwalnie związane są początki współpracy z rmą Bosch. Per- spektywa wstąpienia w szeregi Bosch Car Service stanowiła wodę na młyn dla poczy- nionych inwestycji.
Aktywność w branży motoryzacyjnej, a szczególnie taka z pasmem sukcesów, nie uchodzi uwagi otoczenia. Nie inaczej było w przypadku rzeszowskiego przedsiębiorcy.

 

Rekomendacja dystrybutora części

Artur Burtan jest przedsiębiorcą z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży moto- ryzacyjnej. Od początku aktywny na rynku podkarpackim, choć poszukując niszy, zaczynał od rmy zaangażowanej w logistykę części do... sprzętu AGD, by krótko potem zaangażować się na polu handlu częściami do samochodów. Na początku sklep, a po-tem warsztat – każdy kolejny rok zapisuje się rosnącą sprzedażą części, których montaż wymaga zaangażowania o wiele więk-szego personelu niż skromne zaplecze ser-wisu w centrum Rzeszowa. I tu dochodzimy do najważniejszego momentu w historii aktywności przedsiębiorcy.

– Kierownik regionalny  firmy będącej znaczącym dystrybutorem części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz wyposażenia do warsztatów, wiedząc o moich przymiarkach do budowy nowego serwisu, polecił mnie przedstawicielom firmy Bosch – wspomina kulisy nawiązania współpracy Artur Burtan. – Korzyści z pracy w sieci gwarantującej rozpoznawalność i będącej synonimem jakości jawiły mi się nader kusząco, a spełnienie oczekiwań nietrudne dla placówki, która na tym etapie stanowiła zajęcie dla architektów. Wymagania dotyczące wysokich standardów jakości odczytałem jako wskazówkę do organizowania warsztatu, a dostęp do szkoleń stanowił niejako wybawienie w sytuacji poszukiwania przyszłej kadry. Otóż, nie licząc dwóch kierowników, kilkunastoosobowa załoga to u mnie zupełnie świeży narybek – młodzież, którą skrupulatnie wybrałem według jednego klucza: chęci zdobycia zawodu!

Skądinąd zewsząd pożądane jest ob- sadzenie stanowisk biura obsługi klienta osobami gwarantującymi świadomość techniczną tego, co leży w kompetencjach mechaników i co warto wykonać po rzeczowej inspekcji powierzonego samochodu. Aranżacja owej strefy stanowiła oczko w głowie właściciela. A w przypadku rmy BS Anmar nie było to trudne, skoro kartą przetargową w rozmowach była atrakcyjna lokalizacja działki, na której miał wyrosnąć nowy punkt Bosch Car Service.

 

U źródeł ambitnych planów

Dobra znajomość rynku lokalnego po- zwala na dostosowanie zakresu usług wykonywanych przez rmę Anmar do oczekiwań klientów z okolicy. Od spotkania z Robertem Dzierżanowskim, kierownikiem ds. rozwoju koncepcji serwisowych w rmie Bosch, prace nad realizacją pomysłu ufundowania serwisu samochodowego z prawdziwego zdarzenia nabrały tempa.
– Zaczęliśmy rozmowy zimą 2012 roku, a w czerwcu roku 2013 ruszyły roboty bu- dowlane, by po rekordowo krótkim czasie 8 miesięcy 54-arową działkę „uzbroić” w zabudowania o powierzchni 850 m kw., z czego z czego „tylko” 500 m kw. na potrzeby warsztatu – opowiada Artur Burtan. – Tu wypada wyjaśnić, co stanowi magnes dla klienteli mojego warsztatu i gdzie szukałbym prze- wagi nad kurencją.

Otóż jest nią nader okazała strefa przyjęć klienta. Tego oczekuje się od punktów sieci Bosch Car Service, ale ja poszedłem w realizacji komfortu goszczenia zmotoryzowanych o krok dalej, by każdy mógł się tu poczuć tak, jakbym sobie tego po prostu życzył. Oczywiście ponadnormatywne udogodnienia mają robić na naszych klientach pozytywne wrażenie i też skrzętnie z owego zaskoczenia korzystamy, skoro do anegdot urosły historie pozyskiwania kolejnych rm otowych, skuszonych nader sprawną obsługą. Najlepszym wskaźnikiem efektywności załogi w gorącym okresie przekładki kół jest niedowierzanie... płci pięknej. Pani w szpilkach nie zdąży aktywować swego laptopa, kawa jest nadal gorąca, a tu ni stąd ni zowąd kie- rownik serwisu wręcza kluczyki, komunikując o możliwości kontynuowania podróży. Podczas kolejnej wizyty równie szybko likwidujemy uporczywą usterkę w aucie służ- bowym, a wspomniana bizneswoman odwdzięcza się deklaracją: od dziś pojazdy mojej rmy serwisujemy tylko i wyłącznie w BS Anmar!
Kierownicy regionalni, właściciele rzeszowskich rm, a nawet park pojazdów lokalnych instytucji – poczta, kurierzy, zakład karny... – rokroczny przyrost obsługiwanych pojazdów wynosi przynajmniej 20%. 

 

Dodajmy , że w niemałej mierze pozyskiwanie no- wych klientów to efekt rekomendacji centrali Bosch, a możliwość wypracowania bonusu za zakup części marki Bosch stanowi do- datkowy impuls dla rozwoju firmy.


Podpisanie stałej umowy o współpracy daje klientom wiele korzyści i udogodnień, takich jak: rabaty na wykorzystane przy naprawach i serwisie części oraz materiały eksploatacyjne, odbiór samochodu od klienta (usługa door to door), a prócz możliwości rozliczeń okresowych przy fakturowaniu napraw, także pierwszeństwo w rezerwacji terminów napraw i przeglądów pojazdów. Firma przygotowana jest do realizacji zamówień wynikających ze specykacji przetargowej w ramach zamówienia publicznego – mowa o tzw. drugiej obsłudze technicznej (OT-2), obejmującej czynności wchodzące w zakres pierwszej obsłu- gi technicznej (OT-1), a ponadto przeglądy okresowe i wymianę elementów eksploata- cyjnych.

 

Nie boją się roboty

O kompetencjach załogi wiele by pisać. Zakres usług dotyczy kompleksowych na- praw silników, układów: zawieszenia, kie- rowniczych, hamulcowych, wydechowych. Mocno rozbudowany jest też serwis klimatyzacji samochodowej i napraw układów termiki. W ramach serwisu opon realizo- wana jest pełna gama usług: od wymiany i wyważania kół, przez specjalistyczne na- prawy wulkanizacyjne opon, a na przecho- walni ogumienia skończywszy.

Do tego do- chodzą naprawy układów elektrycznych – rozruszników i alternatorów oraz elementów komfortu (np. podnośników szyb samochodowych i centralnych zamków), a także diagnostyka układów elektronicznych w sa- mochodach.
– Park pojazdów? Dosłownie wszyst- ko, co ma cztery koła, ponieważ wychodzę z założenia, że świat motoryzacji jest na tyle dynamiczny, że samemu trzeba umieć jak najszybciej dostosować się do ciągle zmie- niających się trendów zarówno w designie, jak i mechanice samochodów – dowodzi Artur Burtan. – Serwis Anmar zajmuje się kompleksową mechaniką samochodową. Wykonujemy zarówno standardowe usługi, jak remont silnika, geometria kół czy obsłu- ga klimatyzacji, jak również bardziej niety- powe zabiegi zlecone przez klientów. Po- przez ciągłe rozwijanie się, zaopatrywanie w coraz nowsze urządzenia do serwisowa- nia samochodów i szkolenia pracowników,
potra my wyjść naprzeciw bardziej nietypo- wym oczekiwaniom klientów. Bez wsparcia w postaci szkoleń technicznych czy help- desku Bosch Car Service nie moglibyśmy wyjść z tak szeroką ofertą usług. Dość po- wiedzieć, że nawet „za blacharkę się bie- rzemy” i to nie z pokusy odebrania łakomego kąsku okolicznym konkurentom, ale właśnie z myślą o spełnieniu terminowości powierzonych nam prac z zakresu elektro- mechaniki pojazdowej. Nie może być ina- czej, skoro gros stanowią pojazdy otowe. Różnorakiego kalibru, ale z de nicji każdy ich przestój stanowiłby niepowetowaną stratę – tak dla rm, jak dla instytucji samo- rządowych czy zakładów komunalnych.
Pora wyjaśnić, co tak naprawdę absor- buje właściciela rmy. Otóż rozbrajanie ka- roserii i uzbrajanie. Na marginesie dodajmy, że do pełnej satysfakcji przedsiębiorcy dzia- łającego pod skrzydłami rmy Bosch braku- je tylko serwisu blacharsko-lakierniczego. 

 

Bosch niczym akcelerator

Jedno jest pewne. Z obsadzeniem ko- lejnych stanowisk osobami gwarantujący- mi świadomość techniczną tego, co leży w kompetencjach mechaników i co war-to wykonać po rzeczowej inspekcji powie- rzonego samochodu, nie będzie problemu. Dowodzi tego przyjęty system wynagradza- nia. Wszyscy pracują tu na tzw. prowizji. Ambicją każdego jest więc maksymalizacja dniówki, a skoro rok do roku rośnie "przerób" , to i obroty rmy cieszą załogę rosnącymi wynagro- dzeniami. Dodajmy, że zwyczajem właściciela jest na-der częste oddawania się swym pasjom. 

– Nie sztuką byłoby pracować od świtu do zmierzchu, bo jest się właścicielem niemałego warsztatu, więc życie rodzinne trzeba podporządkować prowadzeniu biznesu – dodaje Artur Burtan. – Sztuką jest tak ułożyć relacje z kilkunastoosobową załogą, by podróżując po dalekich krajach z rodziną, ufać, że na miejscu wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, tyle że... szybciej. Dlaczego szybciej? Bo mam to szczęście, że postawiłem na dobrych zawodników. Otóż wszyscy moi mechanicy to de facto młodzież, której ambicjonalne podejście do podnoszenia swych kwalifikacji jest najlepszą rękojmią kondycji rmy. Wspólne  akcje promocyjne w ramach działania w sieci Bosch Car Service, moż- liwość wymiany doświadczeń z serwisami z całej Polski czy wreszcie ciekawe konkur- sy, w których można wygrać fajne nagrody – to wszystko przekłada się na jakość obsługi klientów i wizerunek mojej rmy, a dostęp do szkoleń i pomoc techniczna realizowana z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy IT jest kluczem do spokojnego snu przedsiębiorcy.

 

Przyglądając się załodze, można od- nieść wrażenie, że robota „pali się” im w rękach. W piątkowe popołudnie, kiedy wizytowaliśmy rzeszowski serwis, odbywało się szkolenie z diagnostyki samochodowej. Lojalność to jedno. Niewątpliwie młodzi ludzie celują w rozwijaniu swych umiejętności, skoro dobrze wiedzą, jak ambitne zadanie czekać może ich w niedalekiej przyszłości. I nie chodzi tu o zamysł budowy serwisu blacharsko-lakierniczego. Tutejsi mechanicy będą mogli rozwijać swe umiejętności z chwilą rozbudowy stanowisk dedykowanych serwisowi pojazdów hybrydowych. Nie inna jest też intencja szkoleń warszawskiego ośrodka Bosch, którego trenerzy koncentrują się na kursach z obsługi samochodów HV (hybrydowych i elektrycznych), zwieńczonych stosownymi certy katami.
 


 

 


 

 

 

 


Potrzebujesz więcej informacji na ten temat?

ZAPYTAJ MECHANIKA


Przeczytaj także

Wymiana szyb samochodowych – kiedy jest konieczna?

Wymiana szyb samochodowych – kiedy jest konieczna?

W zależności od panujących warunków atmosferycznych, szyby samochodowe są narażone na różne rodzaje uszkodzeń. Warto o tym pamiętać, ponieważ najmniejszy ubytek może doprowadzić do sporych kosztów w warsztacie. W wielu przypadkach szyby można naprawić, ale należy szybko reagować. Kiedy więc...

więcej

Jakie zmiany w samochodzie są legalne?

Jakie zmiany w samochodzie są legalne?

Posiadanie własnego pojazdu wiąże się z koniecznością przeglądów i napraw. Często są one jednak na tyle drogie, że decydujemy się na liczne przeróbki, oferowane przez wiele warsztatów. Należy pamiętać, że nie wszystkie modyfikacje są legalne. Warto więc znać ich zakres, określony przez...

więcej

Jak dobrać felgi do auta?

Jak dobrać felgi do auta?

Jeśli myślisz o odświeżeniu wyglądu swojego samochodu, ale nie masz za bardzo pomysłu, co konkretnie zrobić, pomyśl o wymianie felg. Dzięki temu prostemu zabiegowi twoje auto może nabrać zupełnie innego charakteru, niż dotychczas. Wybór jednak nie jest taki prosty, jak by się mogło wydawać,...

więcej

Co zrobić, gdy świeci się kontrolka ładowania?

Co zrobić, gdy świeci się kontrolka ładowania?

 Akumulator jest jednym z najważniejszych elementów każdego samochodu. Odpowiada za utrzymanie samochodu w ruchu, a także za zasilanie wielu udogodnień w pojeździe. Dzięki niemu możemy używać elektrycznych szyb, klimatyzacji, reflektorów i świateł wewnątrz kabiny a także radia i wiele...

więcej

CZYTAJ WIĘCEJ